Про нас

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВИЙ СВІТ» є громадським об’єднанням, засновниками та членами якого є фізичні особи. Організація є недержавним, некомерційним, неприбутковим добровільним громадським о єднанням фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

ГО «НОВИЙ СВІТ» здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Цивільним кодексом, Законом України «Про громадські об’єднання» та міжнародними договорами України.

Основною метою діяльності ГО «НОВИЙ СВІТ» є задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Основними напрямками діяльності ГО «НОВИЙ СВІТ» є:

– налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв’язання екологічних проблем, між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями;

– підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері охорони, збереження та захисту довкілля; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері довкілля, розвиток видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;

– розширення участі сприяння громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участігромадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;

– сприяння екологічним громадським організаціям області, громадянам, громадам та іншим заінтересованим суб’єктам у їх діяльності з питань довкілля;

– сприяння у розвитку екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання програм, пов’язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;

– підвищення соціального, економічного та правового статусу членів громадської організації, підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності громадської організації;

– сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення екологічного та соціально-економичного становища.