Про відкриття першої в Україні лабораторії з гарденотерапії

Джерело:  sgpinfo.org.ua

В Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії в Запоріжжі відтепер працює перша в Україні лабораторія гарденотерапії, урочисте відкриття якої відбулось 9 грудня 2019 року.

Гарденотерапія – це особливий напрям психосоціальної, трудової та педагогічної реабілітації за допомогою заохочення до роботи з рослинами. Такий вид діяльності має яскраво виражену психотерапевтичну спрямованість, що дозволяє використовувати його при корекції поведінкових і емоційних розладів.

Сучасне обладнання лабораторії слугуватиме для вивчення та застосування методів гарденотерапії у реабілітації людей з особливим потребами. Застосування методу гарденотерапії сприяє заохоченню дітей з особливими потребами до роботи з рослинами й передбачає такі зміни в їхньому фізичному та психоемоційному стані: розвиток тонкої моторики, покращення орієнтації в просторі, покращення логічного мислення, формування естетичного смаку, створення умов для психоемоційної релаксації.

На заході завідуючою кафедри садово-паркового господарства Наталією Дерев’янко було продемонстровано функції та можливості подарованого обладнання, наприклад, виявлення нітратів у фруктах та овочах за допомогою нітратометра. Лабораторія є лише першою частиною проекту з вивчення гарденотерапії, а надалі планується ремонт теплиці та облаштування грядок, доступних маломобільним особам.

Дізнайтесь більше у новинах ТБ за посиланнями:

http://bit.ly/342wPS5
http://bit.ly/2YvDumC

Лабораторія створена в рамках діяльності проекту ГЕФ ПМГ «Гарденотерапія як засіб інклюзивної соціально-екологічної реабілітації», що впроваджується громадською організацією «НАМ НЕ БАЙДУЖЕ».

ДОПОМОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ / ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПРЯМОВАНОЇ НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА

Як свідчить практика окремих муніципалітетів України, які активно впроваджують проекти по використанню ВДЕ, діяльність місцевої влади в сфері розвитку та комерціалізації біоенергетичних технологій в муніципальній сфері тепло та гарячого водопостачанням є досить ефективною, коли носить системний та ґрунтовний характер.В основу місцевої політики в цій сфері слід покласти програмний документ (план), який може стосуватись в цілому всієї сфери енергозбереження, в т.ч. сфері теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії.В ньому необхідно вказати програмні цілі та заходи по їх досягненню, перелік виконавців, їх повноваження та відповідальність. Він дозволить узгодити між собою плани розвитку відповідного регіону чи населеного пункту, розробку місцевих бюджетів та Програм соціально-економічного розвитку, пропозицій щодо включення коштів на фінансування місцевих програм до Державного бюджету, планів розвитку окремих галузей, комунальних підприємств та установ.

Роль місцевої влади може полягати передусім у:

– впровадженні потужної інформаційно-навчальної програми з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, метою якої є підвищення рівня обізнаності всіх верств населення, промисловості, бізнесу, чиновників, студентів щодо раціонального ставлення до споживання енергії та можливості скорочення витрат на користування нею;

– проведенні ресурсних досліджень регіону з розробкою програми пріоритетного розвитку раціонального використання енергетичних ресурсів;

– розробці та прийнятті регіональних / муніципальних програм створення біоенергетичних кластерів, які передбачають вирішення низки питань зі створення нових робочих місць, енергозабезпечення, енергетичної децентралізації, прибуткових підприємств та інфраструктури;

– акумулюванні фінансових ресурсів для реалізації проектів в сфері використання біоенергетичних технологій;

– створенні умов для приходу інвестицій;

– прийманні участі в переговорному процесі з потенційними інвесторами, наданні, при можливості, необхідних гарантій інвесторам, забезпеченні доступу до необхідної інформації;

– наданні необхідної допомоги комунальним підприємствам теплопостачання при реалізації проектів по переходу на тверде біопаливо;

– скорочені, в межах своєї компетенції, бюрократичних процедур при отриманні відповідних дозвільних документів та земельних ділянок;

–  забезпеченні на місцевому рівні заходів по інформуванню зацікавлених сторін про доцільність використання біоенергетичних технологій та наявних можливостей щодо їх впровадження.

Одна з основних умов успішної реалізації проектів по виробництву теплової енергії з твердого біопалива, пов’язана з пошуком джерел їх фінансування.

Проекти з підвищення енергоефективності можуть бути профінансовані з використанням різних механізмів і з різних джерел. Можливе також спів фінансування з кількох джерел. Наприклад, кошти власного бюджету можна використовувати для фінансування розробки проекту, проведення енергетичних аудитів і керування проектом. В свою чергу, позикові кошти або гранти можна використовувати на реалізацію основних заходів по проекту.

Для проведення переговорів щодо отримання фінансування по конкретному проекту, необхідно підготувати пакет даних, в якому визначаються цільові показники з енергозбереження, розраховуються масштаби витрат і заощадження ресурсів, потреба у фінансових коштах та термін окупності, прописується методика оцінки та відбору проектних пропозицій та отриманих результатів за проектом.

З метою набуття необхідного досвіду та демонстрації наявних можливостей, для потенційних інвесторів доцільно реалізувати невеликий «пілотний» проект, фінансування якого місцева влада може взяти на себе.

Джерела фінансування умовно можна поділити на власні та залучені. До власних відносяться кошти, які є у розпорядженні місцевих органів влади, підпорядкованих їм підприємств та установ, а також кошти зекономлені при реалізації енергоефективних проектів.

Залучені кошти можуть надаватись на безоплатній основі: державне фінансування, гранти міжнародних організацій, приватні інвестиції на умовах державно-приватного партнерства, або на платній та поворотній основі: кредити комерційних та міжнародних банківських установ, через випуск муніципальних облігацій, лізингові схеми.

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ проекту: «Вивчення якості пелет доступних на українському ринку», проведений громадською організацією «НОВИЙ СВІТ»

10.03.2016 м. Київ відбувся семінар-тренінг для технічних спеціалістів. Організатором семінару-тренінгу виступила громадська організація «НОВИЙ СВІТ». Учасниками презентації стали різні громадські діячі, деякі члени та волонтери ГО «НОВИЙ СВІТ», члени інших громадських організацій та просто мешканці міста, зацікавлені у використанні плетів. 

Протягом семінару-тренінгу були обговорені наступні питання:

•​Особливості пелетів вироблених в Україні, вихідна сировина для їх виробництва.

•​Екологічні,соціальні та економічні переваги використання пелетів. 

•​Порівняння різних видів пелетів у використанні для побутового опалення

Підсумки проведення семінару-тренінгу:

Важливо зазначити, що всі учасники семінару-тренівнгубули ознайомлені з проектом «Вивчення якості пелетдоступних на українському ринку», який успішно впроваджується. В рамках семінару-тренінгу були створені найбільш оптимальні умови для навчання і взаємонавчання, самодослідження і самовдосконалення. Специфіка семінару-тренінгу передбачила певну гнучкість в його проведенні. При збереженні концептуальної цілісності курсу, час, що відводиться на окремі теми, регламентувався умовно. Це дозволило враховувати рівень компетентності і конкретні потреби учасників тренінгу.

Учасниками семінару-тренінгу було погоджено, що пелети є енергетично-стабільним безвідходним і екологічним видом біопалива. Застосування паливних гранул в Європі визнано і підтримується міжнародними екологічними фондами (NEFCO, SIDA та ін), а також громадськими організаціями. Використання біопалива зведено в ранг національних пріоритетів.

З використанням пеллет вирішуються як глобальні, так і локальні екологічні проблеми, а найбільш значимими серед глобальних проблем є зниження парникового ефекту і ризику утворення кислотних дощів за рахунок зменшення викиду діоксиду сірки. У свою чергу скорочення концентрації кислотних дощів призводить до зниження дефоліаціі деревних рослин і в кінцевому підсумку – до збереження лісів. Пелети, як похідні від деревини, є відновлюваним сировиною.

ПРОВЕДЕННЯ РОБОЧИХ ЗУСТРІЧЕЙ, КОНСУЛЬТАЦІЙ, НАРАД З ПРЕДСТАВНИКАМИ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ, НАУКОВЦІВ, ГРОМАДСЬКОСТІ, МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ З ЦІЛЛЮ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЕНЕРГЕТИЧНІ РОСЛИНИ

З ціллю інформування місцевого населення про вирощування енергетичних  рослин,  проводились зустрічі з представників громад.

На зустрічах підіймались питання загальних вимог до вирощування енергетичних рослин, їх використання, та можливості використання енергетичної верби у господарстві. 

Також відбулися зустрічі з фахівцями безпосередньо з висадження енергетичної верби.